24 สิงหาคม, 2561

EPP เปิดโรงงานตอนรับสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
เปิดโรงงานต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

โดยคุณ ชุติมา วัฒนารัตยากูล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ
ให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโครงการทัศนศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการกว่า 60 ท่าน

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้พาเข้าเยี่ยมชมโรงงานและร่วมทานอาหารกลางวัน
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากทางบริษัทฯให้กับคณะครูอาจารย์และนักเรียน
ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานในคร้งนี้