21 สิงหาคม, 2561

กิจกรรมครบรอบ 17 ปี บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด
จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร
โดยคุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารฯรวมถึงพนักงาน
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ วัดหนองมะปริง

หลังจากเสร็จพิธี คณะผู้บริหารฯรวมถึงพนักงาน ได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่น้ำคู้ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขแก่สังคม

ในวันเดียวกันทางคณะผู้บริหารฯ ได้มีการมอบข้าวสาร อาหารแห้ง วัตถุดิบในการปรุงอาหาร
ให้โรงเรียนในเขตปลวกแดงระยอง เนื่องในโอกาสวันสารทจีนอีกด้วย
โดยมีโรงเรียนที่มารับมอบ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 8
2. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 10
3. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 13
4. โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
5. โรงเรียนหนองบอน