10 สิงหาคม, 2561

EPP ร่วมโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง
จัดกิจกรรมโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วย ญาติและประชาชน
เพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีฯ