07 สิงหาคม, 2561

EPP ร่วมน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ สปป.ลาว

จากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเนื่องจากเขื่อนแตกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตั้งแต่กลางคืนวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสักจำนวนมาก
ได้รับความเดือดร้อน ทั้งในด้านการคมนาคมและด้านความเป็นอยู่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด ร่วมน้ำใจสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยมีคุณ ชุติมา วัฒนารัตยากูล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจสัมพันธ์
เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบกล่องกระดาษให้กับสมาคมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จ.ระยอง
เพื่อนำไปบรรจุใส่สิ่งของบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวฯ

ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือ ทางรัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือฯ ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
สามารถบริจาคได้ที่ทำเนียบรัฐบาลหรือนำเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4