15 สิงหาคม, 2561

บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด บริจาคให้กับ มูลนิธิไทยรัฐ เพื่อการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท



บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค จำกัด  บริจาคให้กับ มูลนิธิไทยรัฐ เพื่อการศึกษา จำนวนเงิน 100000 บาท
โดยคุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ ณ  นสพ.ไทยรัฐ ที่รับมอบโดย คุณสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร

มูลนิธิไทยรัฐหรือมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์
เป็นที่รู้จักของสังคมในฐานะ หน่วยงานอุปถัมภ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 แห่งทั่วประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมด้านการศึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา แก่นักเรียนที่ยากจนและนักเรียนที่ประพฤติดี
ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยงานหนังสือพิมพ์ ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ว่าประการใดๆ