12 สิงหาคม, 2561

EPP จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยจัดโต๊ะหมู่ถวายพระพรประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า

โดยได้รับเกียรติจากคุณ ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
เป็นผู้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล รวมถึงเป็นผู้นำพนักงานร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า

ทางบริษัทฯ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน
และเข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ สถานที่ที่จัดกิจกรรมในพื้นที่อาศัยของท่าน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว