28 กรกฎาคม, 2561

EPP จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความจงรักภักดี อาทิ
จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 กล่าวคำถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมแสดงความจงรักภักดี จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
เช่น กิจกรรมทำความสะอาด ภายในองค์กรและส่วนรวม การสร้างจิตสำนึก
ให้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ เสียสละเพื่อส่วนรวม