02 September, 2018

EPP ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Human Run 2018

สำหรับงาน Human Run 2018 ถือเป็นงานวิ่งประจำปีจัดโดยนิตยสาร a day
ในวันที่ 2 กันยายน 2561 เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ปีนี้มากันในธีม a run that changed my life
จำกันได้ไหมว่าการวิ่งครั้งแรกกับตอนนี้ต่างกันยังไง?

"หลังจากจัดงานวิ่งมาระยะหนึ่ง เราเริ่มย้อนกลับไปคิดถึงการวิ่งครั้งแรก เทียบกับตอนนี้
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือการเปลี่ยนแปลง คนที่วิ่งหลายๆ คนเริ่มเปลี่ยนไป ทั้งทางกายและใจ
ไม่ว่าจะแข็งแรงขึ้น บางคนอาจผอมลง บางคนอาจมั่นใจมากขึ้น บางคนอาจสนุกกับการวิ่งมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเองคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสนุกและท้าทายกับการวิ่ง"

โดยระยะทางของการวิ่ง มีให้เลือกวิ่ง 3 ระยะ
Half Marathon 21 กิโลเมตร
Mini Marathon 10 กิโลเมตร
Fun Run 5 กิโลเมตร

ส่วนงานการตลาดฯ บริษัท อีสเทิร์นโพลีแพค ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีดีในครั้งนี้
ทางบริษัทฯได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีกับสังคม
จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ถ้วยพลาสติกเป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อมจำนวน 45,000 ใบ
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมดังกล่าวฯ