1

1

2

2

3

3


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “EPP  แจกทองเป็นล้านทั่วไทย ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย” วันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “EPP  แจกทองเป็นล้านทั่วไทย ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย” ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 16 กันยายน  2559 ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Website: www.eppcup.com และ Fanpage: EPP Cup Thailand Update ทุกสัปดาห์

EPP Member of EPG บริษัทนำร่องเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านทุจริต
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ร่วมถวายปัจจัยและภัตตาหารเพล ณ วัดแม่น้ำคู้ใน และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้